Vill du veta mer om våra tjänster?
Ramo Hedin
Försäljning
073 040 00 09

Hur STORM hjälper Blåkläder att lyfta B2B-försäljningen online

Christian Andersson Blåkläder
Christian Andersson, IT-chef på Blåkläder

Vi har träffat Blåkläders IT-chef Christian Andersson för att ställa några frågor kring samarbetet med enferno och hur Blåkläder använder STORM e-handelsplattform.

Berätta om ert behov när ni inledde samarbetet med enferno

– Vi hade ingen befintlig e-handelsplattform och var också i stort behov av ett PIM-system. Via ett annat företag på samma ort fick vi kontakt med enferno. Efter en upphandling där vi tittade på flera aktörer valde vi slutligen enferno och plattformen STORM.

Vad avgjorde att ni valde STORM som plattform?

– Vi fick väldigt gott förtroende för Niclas Heurlin som var vår kontakt på enferno under upphandlingen. Han hade bra visioner, mycket kunskap och kunde ifrågasätta så att vi hamnade rätt. STORM som plattform hade också fördelen av att ha en ”allt-i-ett-lösning” med inkluderat PIM-system.

Blåkläder finns på många marknader vilket innebär olika valutor, priser och leveranssätt för varje enskild marknad. Hur har STORM motsvarat era förväntningar gällande detta?

– STORM har väldigt bra valutahantering, prishantering och kapacitet för flera marknader. Plattformen fungerar väldigt bra mot vårt affärssystem. Vi har också utvecklat egna system för t ex leveranser som kan jobba mot STORM-plattformen. Nu känns det roligt att enferno kommer satsa mer på att förstärka B2B-segmentet. Vi hoppas kunna vara ett bollplank på vägen!

Ni vänder er till återförsäljare med Blåkläders e-handel. Vilka utmaningar har ni stött på inom B2B-försäljning online?

– Leveranser är en utmaning liksom behörighetsnivåer/roller. Vi önskade oss också en utökad funktionalitet för att hantera kringtjänster.

Vad har varit de största fördelarna med att ha STORM som plattform för er verksamhet?

– STORM har ett bra ramverk och är en väldigt bra plattform för att hålla i hela vår e-handel. Att tjänsten är frikopplad från affärssystemet tycker vi är mycket bra. Givetvis att det är en molntjänst och plattformen är också mycket stabil. Vi har inte haft mycket nertid under vår tid med plattformen.

Skulle du rekommendera STORM som plattform?

– Det kan jag absolut göra.

Hur ser du på framtiden för e-handel inom B2B?

– Den kommer att öka rejält. Vi startade i april förra året och har på ett år dubblat vår omsättning via webben. Via e-handeln får vi nya kunder och nya sätt att jobba. Vårt starka varumärke gör att det inte bara är yrkesverksamma som handlar våra kläder idag.

Blåkläder är en av Sveriges ledande producenter och leverantörer av arbetskläder, och de säljer sina produkter på en internationell marknad via återförsäljare eller direktavtal med större företag. Blåkläders nuvarande e-handelslösning med STORM som plattform lanserades i slutet av mars 2015.

www.blaklader.se • Läs mer om STORM e-handelsplattform