Vill du veta mer om våra tjänster?
Ramo Hedin
Försäljning
073 040 00 09

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Stefan Sånnell enferno
Stefan Sånnell
VD
0702 60 09 57
Michael Hallberg enferno
Michael Hallberg
Försäljning & Partners
070 547 56 97
Ramo Hedin enferno
Ramo Hedin
Försäljning
073 040 00 09
Niclas Heurlin enferno
Niclas Heurlin
Produktutveckling
073 650 79 87
Sofia Nilsson Storm Commerce
Sofia Nilsson
Marknadsföring
073 650 79 89
Sofia Sandgren Storm Commerce
Sofia Sandgren
Presskontakt
070 725 00 59
Fredrik Ryde Storm Commerce
Fredrik Ryde
Projektledning
070 586 14 12
Anna Mölleberg Storm Commerce
Anna Möllenberg
Kundutveckling
070 079 70 03
Lennart Schütz Storm Commerce
Lennart Schütz
Kundutveckling
070 788 23 74
Anders Emilsson, CFO/COO, Storm Commerce
Anders Emilsson
Ekonomi
070 746 74 10